Dex Technologies

Velyka Vasylkivska 26
Kyiv, Ukraine